Word een krijger van liefde

Hoe houd je je staande in een wereld, waarin geluk en vrede zo ver weg lijken? Leer aan de hand van het sjamanisme de draak te berijden, je potentieel te vinden en word zo een krijger van liefde.

Gelukkig Nieuwjaar?

Gelukkig nieuwjaar is de wens die de meeste mensen naar elkaar uitspreken bij het begin van het nieuwe jaar. Maar hoe doe je ‘Geluk’ met een oorlog in je achtertuin en een wereldvrede die ver te zoeken is? Met een grote individuele en collectieve pijn, onmacht en woede die wereldwijd aanwezig is en die elke dag wordt gevoed en in stand gehouden door de media?

Hoe moet je je staande houden in een wereld die steeds sneller gaat, die op macht is georiënteerd, waarin angst en geweld eenzijdig worden gevoed en waarin existentiële zekerheden worden weggevaagd? Een ding is zeker: alle cycli in de natuur zijn met een voleinding bezig en het prachtige, uiterst precaire, evenwicht in de natuur is verstoord en op drift geraakt.

Met het aanbreken van het nieuwe jaar staan we aan het begin van een nieuwe bouwsteen van schepping. Een nieuwe cyclus van geboren worden, tot wasdom komen, tot bloei komen, vrucht dragen, oogsten en versterven. Dit jaar ondersteunt de kosmische energie jouw individuele reis met een energie die past bij harmoniseren en centreren. Zij helpt je moed en ruimte te vinden, het onbekende te betreden, te pionieren, te onderzoeken en je grenzen te verleggen.

Levensrivier

De snelheid en intensiteit van veranderen wereldwijd, maken dat het leven als een snelstromende en kolkende rivier is. De levensrivier zwelt aan en is zo groot en onstuimig dat veel mensen bang zijn of moeite hebben hun hoofd boven water te houden. Zij proberen zich vast te houden aan de oever, terwijl de kracht van het water hen kopje onder dreigt te duwen en hen pijn doet. Herken je dit? Weet dan dat deze rivier een bestemming heeft.

Wijze mensen zeggen dat je de kant kunt loslaten en jezelf niet langer hoeft te pijnigen door vast te houden aan oude schijnzekerheden. Zet je af om in het midden van de rivier te belanden. Daar is de stroom rustiger. Houd je ogen open, het hoofd boven water en kijk om je heen, dan zie je dat er meer mensen zijn zoals jij. Komt allen samen in het midden van de innerlijke en uiterlijke stroom van het leven en laat je meevoeren naar een nieuwe tijd, een nieuw lichaam en een nieuwe wereld van gemeenschap en harmonie. Geef vertrouwen, zoek niet naar waarheid, maar richt je op harmonie. Laat het hart richting geven, het hoofd sturing en wees dienstbaar aan het gemeenschappelijke, het Geheel.

Elementen

Alles in de schepping komt voort en bestaat uit de vijf elementen. Deze elementen zijn samen één en vormen met elkaar een kosmos. De natuur, het klimaat, het weer, het fysieke lichaam, maar ook de structuur van je persoonlijkheid, je gedachten, je emoties, je waarneming. Het is allemaal een dans of een spel van de vijf elementen aarde, water, vuur, lucht en ether. Deze dans en evolutionaire dynamiek heeft de evolutie tot op dit punt gebracht. Op dit moment bewegen alle cycli in de natuur naar voleinding. Het is nu aan de mens volwassen te worden en het stokje van evolutie van deze krachten over te nemen. Eis je geboorterecht op en neem als zorgdrager van al het leven en als medecreateur van de schepping je rechtmatige plek in de cirkel van het leven in.

Deze sprong in ontwikkeling dien je individueel te maken om vervolgens samen met anderen de transitie, die gewenst en nodig is, collectief te kunnen laten plaatsvinden. Als mens heb je een vrije wil en kun je kiezen waar je jouw aandacht op richt. Waar je de aandacht op richt, daar stroomt de levensenergie naartoe en dat groeit. Jij bent in staat om voorbij verdriet en pijn te gaan en je geboorterecht op te eisen door voor liefde te kiezen, de eigen mogelijkheden aan te boren en in gevoelsverbinding te komen met de Bron.

Vrede? Word een krijger van liefde

Wanneer je van binnenuit besluit je volledig potentieel tot bloei te laten komen, dan richt je de blik naar binnen en kies je ervoor om van jezelf te houden. De evolutionaire krachten verliezen met dit wilsbesluit de grip die zij op jou (en op alle mensen) uitoefenen. De verregaande en diepgaande invloed die zij op jouw denken, voelen, waarnemen, relaties en handelingen hebben, verdwijnt en je zet hen vrij. Kies voor zelfontwikkeling, word een krijger van liefde en besluit in elke gebeurtenis je te richten op de mogelijkheid liefde te brengen en liefde te generen in plaats van de angst, agressie, pijn en (on)macht te voeden met jouw levensenergie. Dit is nodig om de uit balans geraakte mannelijke egokrachten, die over de wereld waaien, wereldwijd opnieuw te verbinden met de oorsprong en zo harmonie te brengen.

Wanneer je liefde genereert, zullen de evolutionaire krachten naar een hoger plan van evolutie opgetild worden en samen met jou en gelijkgestemden gestalte geven aan een nieuwe mens en een nieuwe aarde.

Wanneer je mensen vraagt waar zij het meest naar verlangen, dan komt het antwoord altijd neer op geluk of vrede. Vrede en geluk zijn als twee kanten van dezelfde medaille. Vrede is een trilling en heeft een gevoelswaarde. Vrede hoort bij jouw diepste wezen en is onafhankelijk van de omstandigheden. Wanneer je in gevoelsverbinding bent met de bron, dan ben je in vrede. Vrede kun je niet doen, je kunt haar jezelf of anderen niet opleggen. Vrede begint in jouw innerlijke wereld. Vandaaruit kan naar uiterlijke vrede worden gegaan.

De oneindige natuur wil met je spelen. Neem haar niet zo serieus, zij is niet wie je ten diepste bent. Kies liefde en speel. Wees dankbaar, betracht het niet-denken, speel met plezier en vreugde en dans het leven.

Workshop Sjamanisme

Richt je dit jaar op harmonie, betreed het onbekende en ontdek wie je werkelijk bent. Doe je eigen ding. Volg je eigen pad met de vier winden en dans met de elementen. Leer de draak te berijden en vind je eigen schat. Doe je mee?

Word een krijger van liefde, vrede begint bij jou. De draak berijden en je potentieel vinden kun je oefenen en ervaren in een workshop Sjamanisme van Trainingsinstituut Tjongeroog.

Medard van Leeuwe, arts en Inca sjamanistisch heler, in Nieuwetijdskind Magazine 26 januari  2024 via deze link