Mission statement

Het doel van het werk op Tjongeroog is 
dat, wie daar voor kiest,
ontdekt wie hij/zij is
met kwaliteiten en schaduwkanten.

Zichzelf leert accepteren en verder ontwikkelen
als ondernemer, niet als slachtoffer.

Zijn levensproject ziet,
de zin van zijn leven.

Dat hij/zij de samenhang ontdekt
tussen zijn lichaam en
ziel; centrum van gevoelens en emoties
en onvergankelijke geest.

Dat de mens een mooi en goed product is van de schepping
en hij zelf verantwoordelijk is om van hieruit te werken
en zo oordeelloos mogelijk met zichzelf
en zijn medemens leert omgaan.

Dat de mens leert uit zijn ervaringen
meer dan uit theorie en boeken.

Dat spiegelen en respectvolle feedback
van een betrokken medemens
verder kan helpen om bewustzijn te ontwikkelen,
zijn levensprojecten te verwerkelijken
en in praktijk te brengen.

Het leven is leerschool,
De training is bijles.

Tjongeroog

“As above so below” van Fiona Owen