Godefrida Hoogenraad-Oberman †

In haar werkzaam leven was Godefrida psycholoog-therapeut, trainer en coach, met een rijke ervaring en een grote schat aan wijsheid en mensenkennis. Tot 2010 had zij een omvangrijke praktijk in Rotterdam, daarna trok zij naar Friesland om trainingsinstituut Tjongeroog op te richten.

Zij wilde mensen gelegenheid bieden zichzelf te ontwikkelen in een omgeving van schoonheid, natuur en rust. Zij wilde de mensen die bij haar kwamen, helpen te leven uit hun eigen bron, en authentiek en onafhankelijk te zijn.

Oorspronkelijk baseerde zij zich op de methodieken van de Gestalt-therapie, de bio-energetica en de psychosynthese, in de loop der tijd aangevuld met meditaties, droomuitleg, spirituele teksten, lichaamswerk en regressietherapie. Zij sprak graag over het grotere geheel der dingen: alles is met alles verbonden in een goddelijke, kosmische samenhang.

 

Mysterie 
Zij zei: “Voor het levensproject van ieder voel ik diep respect. Het hele leven is leren en transformeren. Een mens is een geheim, een mysterie, een bijzonder wezen, met sterke en zwakke kanten. Daar raak ik niet op uitgekeken. Voor jou, als jij dat wenst, wil ik bemiddelen dat jij jezelf dieper leert kennen en verwerkelijken.”

Het stond voor haar vast dat mensen daar hulp bij kunnen gebruiken door feedback en begeleiding, op zo’n manier dat een cliënt zich in zijn individuele zoekproces veilig en begrepen voelt. Hierin nam zij op onnavolgbare wijze, erudiet, speels, diepzinnig, spiritueel en onvermoeibaar het voortouw. Een vaste kern van medewerkers, die zij aantrok op basis van talent, specialisme, kennis en persoonlijkheid, leerde zij om dezelfde principes toe te passen bij het werken met mensen.

Altijd stond voorop: de mens moet zijn eigen pad vinden, binnen een groter spiritueel geheel, een ruimere kosmische werkelijkheid. Tijdens haar trainingen ontstonden momenten van uitademing, diepe rust en ontroering. Dan kwam alles even helemaal in orde, in een toestand van begrip en waarheid. Zij kon bewerkstelligen dat mensen hoopvol, opgeladen en energiek huiswaarts keerden. 

Toekomst Tjongeroog
In haar laatste levensjaar heeft zij vaak de wens uitgesproken dat Tjongeroog behouden blijft voor mensen die de tijd en motivatie hebben om aan hun authenticiteit en bewustzijn te werken, zodat hun levensenergie ten volle benut wordt.

Haar visie komt zeer goed naar voren in het mission statement dat zij op het einde van haar leven schreef voor Tjongeroog.

Na het overlijden van Godefrida in juni 2018 hebben leerlingen en medewerkers het werk voortgezet vanuit haar gedachtengoed, elk mens helpen te leven vanuit eigen bron. Het is een belangrijk element in deze leerschool om oprecht te kijken naar plus en min in het leven. Er komt energie vrij en levensvreugde, terwijl depressie en moeheid verdwijnen. 

Kernwaarde van Stichting Trainingsinstituut Tjongeroog is gebleven, dat elk mens als volledig vrij wordt beschouwd en verantwoordelijk is voor eigen bestaan. Ook de geboden hulp is vanuit deze kernwaarde los van oordeel en eigenbelang. De trainers, een vaste groep van mensen komen regelmatig bij elkaar om elkaar te toetsen en inspiratie uit te wisselen.