Waar hebben we het over? Onze uitgangspunten

Levendig Leven

Tjongeroog wil een lichtplek zijn in de wereld. En wil jou inspireren.

Laatst stond een grote reebok hier langs de Tjongervallei en keek me recht aan.
Een winterkoninkje zit opeens luidkeels voor mij te fluiten;
trompetterende zwanen in de nacht. Het geluid van de golven van de zee.
De natuur bemoedigt en geeft energie.

Waarom zijn jij en ik hier op aarde? De grote hamvraag …
Misschien gaat het om Levendig Leven.
Dat er beweging is in je leven. Tijdens dag en nacht, heuvels en dalen.
Dat jij en ik zo oprecht mogelijk, ieder op eigen wijze, doen wat je te doen hebt.
En dat je daarbij contact voelt met je binnenkant.

Vier het Levendig Leven!

Jouw antwoord
Maar de ellende dan? Pandemie, Afghanistan, het geweld, de onderdrukking, de angst.  

Ons klimaat; de aarde die schreeuwt en kreunt.
De pijn en woede over deze zaken zijn zo intens; hoe moet ik hiermee omgaan?
Ik kan er geen kant mee op. Stoppen met lezen en kijken?
Ik wil het ook volgen en weten wat er gebeurt.
Het is zo groots en buiten mijn bereik ….
Dus: het gaat om mijn antwoord op mijn eigen vierkante meter,
in mijn eigen gezin, vrienden, familie en werk. Dáár kunnen jij en ik van betekenis zijn.

Het misverstand is misschien wel dat wij leven om de wéreld te veranderen.
Maar het begint bij mijzelf; als ik mijzelf steeds meer leer kennen en
meer inzicht in mij krijg, dan kan ik zelf vaker vanuit rust, kracht en liefde reageren.
En daarmee kan vervolgens de wereld weer een stukje ten goede veranderen.
Als we vrede willen, en een meer volmaakte wereld, is er geen andere keus dan bij onszelf te beginnen: in onszelf, en in onze leefomgeving.

Innerlijk licht
Levendig Leven gaat over lichaam, ziel en geest.

We hebben allemaal een lichaam, een ziel en een geest.
Hoe ik het zie en wat wel verteld wordt:

Ons lichaam is uniek. Kijk maar om je heen.
Zelfs eeneiige tweelingen hebben altijd nog onderlinge verschillen.
Jij bent Uniek, er is maar één iemand op de hele wereld die net is al jij. Dat is ook de bedoeling.

Onze ziel bevat alle ervaringen, gevoelens en emoties van wat we meemaken
en hebben meegemaakt in ons leven nu en eerder. Die ziel gaat eeuwig met je mee.

De geest is de kern van licht, jouw vlammetje, het universele, kosmische of Goddelijk licht in jou
en in mij; daarin zijn we verbonden met de grote bron: het Zijn.
Dat punt dat je kan voelen bij een stille meditatie, of bij een intense beleving in de natuur, in muziek, creativiteit, vriendschap, in liefde.

Misschien is ons Levendig Leven wel de tocht naar het steeds vaker contact kunnen hebben
met je eigen innerlijke vlam.

Je hebt een keuze
We hebben allemaal gebeurtenissen en ervaringen in ons leven die ons verwond hebben en boos gemaakt, of bang of schuldig of onzeker. Die emoties liggen nog onder de oppervlakte, of dieper verstopt. Ze bepalen vaak onze reactie op nieuwe situaties die daaraan doen denken.
Onze overtuigingen en innerlijke (vastgeroeste) patronen en conditionering hebben dan nog de overhand ten opzichte van de liefde die in ons zit.

Toch is er altijd een keuzemoment, vrije speelruimte; je kan altijd opnieuw kiezen hoe je reageert,
je reactie op een gebeurtenis uit het verleden herzien; nu vanuit meer inzicht, licht en kracht.

Zo kan je de laagjes van de ui steeds meer afpellen. Het inpakpapier om je ziel afwikkelen.
Wat het oplevert? Het ervaren van vrijheid, ruimte en liefde.

De golf laten uitrollen
Levendig Leven vraagt oog te hebben voor de negatieve ervaringen.
Een gevoel van angst, wanhoop, somberheid en eenzaamheid is zo herkenbaar.
In de maatschappij zijn we gewend en is ons aangeleerd om ons daarvan af te wenden:
‘kop op’, ‘zet je schouders eronder’, ‘maak je zelf nuttig’.
Maar juist door die emoties te accepteren, te doorvoelen en ze te laten zijn, ontstaat nieuwe ruimte. De emotie heeft je iets te vertellen. De neiging om het direct te ontkrachten is aangeleerd, maar druist in tegen de oorspronkelijke aard.

Het is als een grote golf aan het strand; de golf van de emotie mag helemaal ten volle uitrollen.
Als je dat met aandacht doet, word je waarnemer. Je kijkt met het perspectief van de ziel;
je kan de emotie omhullen met begrip. Dan is: de stilte en nieuwe kracht en creativiteit.

Het leven brengt steeds weer opnieuw tests.
Het vraagt om de kwaliteit van jouw antwoord.
En het schijnt zo te zijn dat ieder díe testen meemaakt die hij, zij of hen ook aankan.

Patronen
Oude patronen en overtuigingen zijn soms niet meer nuttig; we hebben ze meegekregen in onze opvoeding, op school en in de maatschappij. Ook via onze voorouders en mogelijk vorige levens.
Die onnuttige patronen en overtuigingen belemmeren onze ontwikkeling.

What to do?

1. Erkennen dat ze er zijn.

2. Aandachtig naar onszelf kijken.

3. Dan doorvoelen en loslaten.

4. En de lege plek vullen met licht.

En wat we niet kunnen veranderen, probeer dat zonder angst te accepteren.
Angst verhindert je om met een heldere blik te kijken, het vermindert je bewustzijn.
Omvat je angst, laat het zijn.
En focus op wat je wél kunt veranderen: je eigen bewustzijn en gedrag.
Dat werkt aanstekelijk, voor jouzelf en voor de ander.

Zon
Jij bent de zon van je eigen universum.

Heelwording van de ziel is eigenlijk heel eenvoudig; het vereist geen ingewikkelde methode
of kennis. Je mag je herinneren dat je uniek en van wezenlijke waarde bent;
dat jij je licht bij je draagt.

De ziel heeft geen leeftijd en is nooit uitgeleerd.
We leren stap voor stap en in ons eigen tempo.
Je kan iemand jouw idee en verlangen vertellen.
Of de ander daar wel of niet iets mee doet, is zijn eigen, unieke, zaak.
Ieder mens doet dat op zijn eigen tijd en loopt zijn eigen weg.
Want ieder heeft zijn eigen vrije wil.

Doe wat juist voelt, luister naar je intuïtie. Wees jezelf trouw. Dat is genoeg.

Humor helpt! Om onszelf lachen werkt heel bevrijdend, ook als het tegenzit.

Verbonden
We zijn niet voor niets hier op aarde.
Je bent een moedige strijder, op jouw unieke pad.
Je mag vertrouwen dat je jouw bedoelde levenspad loopt.
Samen met anderen onderweg. En geholpen door jouw zielebegeleiders.

Geniet van het leven, ook al is er in de wereld zoveel mis.
Probeer dagelijks vonkjes van schoonheid te zien om je heen en bij jezelf.
Dan gaat je energie stromen.

Wat je doet met hart en ziel geeft je een gevoel van contact
met jouw lichtbron binnenin.
Dat geeft vreugde en inspiratie. Je komt thuis in jezelf.

Levendig Leven voor jou en mij. Uniek en bedoeld.

En van onuitsprekelijke waarde.

Levendig Leven: jouw tocht in contact met jouw eigen innerlijke vlam.

Ebba Hester Hoogenraad
Open Dag 22 augustus 2021

Bronnen: Jeshua, Edith Eger, Christina von Dreien
en het rijke werk van Godefrida Hoogenraad-Oberman