Het leven is een leerschool

Jij bent een uniek mensenkind
Ieder mens is bedoeld om te worden wie hij of zij in diepste wezen is.

Het is belangrijk dat ieder mens leert zoveel mogelijk zichzelf te zijn.
Elk mens is uniek; er bestaat geen tweede persoon op deze wereld die net zo is al jij.
Jij bent de enige jij. Je bent werkelijk uniek.

Het leven nodigt je uit om vanuit jouw eigen centrum te leven en te reageren op situaties die je meemaakt. Doe de dingen die volgens je intuïtie in je hart goed voelen. Probeer steeds het meest kwalitatieve antwoord te geven op de gebeurtenissen in je leven.

Laat je daarbij niet leiden door normen van buitenaf. En ook niet wat anderen vinden dat je goed of fout doet. Diep van binnen kan je zelf voelen wat klopt.

Corona
Deze Coronatijd is heftig: je gezondheid, de economie, je baan. De angst grijpt je naar de keel; reële angst. Maar vaak ook een extra angst die voortkomt uit piekergedachten hoe het allemaal fout kan gaan. Wat kan daarop je antwoord zijn?

Goed zorgen voor jezelf. De RIVM-regels opvolgen. Rust nemen.
Selectief het nieuws volgen, niet de hele dag door.
Kijken en genieten van de natuur om je heen.
Je weerstand verhogen met goede voeding.
En … je emotionele weerstand verhogen. Hoe?

Zinvolle samenhang
Ook al lijkt een levenssituatie nog zo benard; je mag vertrouwen:
er is altijd een zinvolle samenhang en een leerschool in terug te vinden.
Mits de mens zich niet ziet als slachtoffer van zijn leven,
maar als ondernemer van zijn of haar eigen bestaan.
Ieder van ons heeft een bedoeld zieleplan: dat wat jij in dit leven wilt leren.

Liefde = licht
In essentie draagt ieder van ons licht bij zich. Het gaat erom dat jouw licht steeds meer kan gaan stralen. Door traumatische en moeilijke ervaringen, door ouders en voorouders, door oordelen en veroordelingen kan het zijn dat je gewond bent geraakt.

Je bent misschien in je schulp gekropen, je hebt je afgesloten. Of je bent vaak kort door de bocht en boos of top-down.
Daardoor zijn de antennes van je innerlijke bewustzijn op onderdelen misschien wat in de mist gekomen.

Het leven nodigt je uit om jouw bron van licht = liefde sterker te laten schijnen;
door oude ervaringen te doorlichten en/of los te laten.

Vrije keus
De hoogste levenswet is die van de vrije wil. Jij bent de enige die kiest wat je wel en niet wilt doen;
wat bij je past. Het is niet aan de ander om te bepalen wat goed voor je is of niet,
wat je moet doen of laten. Ieder heeft zijn eigen vrije wil.
Voel van binnen wat voor jou klopt; volg je hart.

Voor je medemens onderweg kan je hindernissen helpen wegnemen en advies geven;
maar ieder volgt zijn eigen levensweg.
Ter bemoediging: een omweg bestaat niet.

Het leven is een leerschool; verwerkelijking
Leven is spelen, leven is leren, leven is helen.
Mooie idealen zijn prachtig. Maar het gaat om de
verwerkelijking in het dagelijks leven.
Daden zijn altijd moeilijker dan woorden.

Het vraagt aandacht, geduld en liefdevolle toepassing.
Hoe handel ik in het hier en nu?
Elk moment is een nieuwe kans. Nu en Nu en Nu.
Wijsheid en moed zijn de hulpmiddelen die onze ziel gebruikt voor de verwerkelijking van ons zielenplan.

Samen kunnen we meer dan alleen
Ontdekken wat ik voel en wat ik wil, gaat het beste in contact
met de ander. Leven leer je in contact met anderen.
Alles wat je meemaakt is een kweekschool voor je ziel.

Je kan de ander niet veranderen. Je kan wel zelf de stap zetten
die voor jou goed voelt. Als je de moed hebt de eerste stap te zetten
naar verandering, zal blijken dat zoveel anderen daar moed uit putten
en ook een nieuwe stap zetten.

En ook: oprecht contact en feedback in respect helpt om eigen gedrag te spiegelen.
We zijn elkaars leraar en leerling. Ieder van ons is onderweg naar groei, kracht en verwerkelijken van eigen potentieel; thuis, op het werk, met familie en vrienden, in de wereld.
In een veilige kring kan grote draagkracht en verbondenheid ontstaan
die de basis legt voor heling en inzicht.

Pijn doorvoelen
Een pijnlijke ervaring doet heel veel pijn. Het geeft vaak verkramping en weerstand.
Als dat lang blijft bestaan, stolt die energie. Dat kan je soms ook in je lijf voelen met klachten.
Het is mogelijk om die vastzittende energie weer vrij te maken.
Mensen denken vaak dat pijn erger wordt bij het doorleven.
Dat is een vergissing; er is een bodem in de pijn.
Het helpt om pijn te zien, toe te laten en bewust te doorleven.
De warmte van liefde en betrokkenheid is daarvoor een voorwaarde.
Jij kan dan jouw energie die weer vrijkomt toe-eigenen.
Je bewustzijn, kracht en helderheid groeit.
Door wat je hebt meegemaakt, kan je ook je medemens invoelen en helpen.

Boos
Boosheid wordt vaak onder tafel gestopt; maar dan wordt het veel giftiger.
Langdurige boosheid geeft rancune. Het komt er indirect uit.

Het is belangrijk dat de mens in contact komt met zijn eigen woede
of gevoel van boosheid. Veel ziektes komen ook hieruit voort.
Als het wél benoemd mag worden, bewust gemaakt en afgereageerd,
dan kan een schoonmaakproces in gang worden gezet.
Dan wordt vuile energie afgevoerd en ontstaat ruimte voor nieuwe, schone energie.
Het is net als een stofwisseling: er kan geen nieuw voedsel worden ingenomen als niet ook de vuile en gebruikte stoffen worden afgevoerd.
Dat is op emotioneel-psychisch vlak precies zo.
De kracht van je boosheid kan je constructief inzetten door een grens te stellen of een plan uit te voeren: maak je boosheid functioneel!

Dualiteit
Onze wereld kent dualiteit: koud en warm, licht en donker.
ook op energetisch niveau: licht en onlicht.
Ieder mens draagt beide krachten in zich. Het leven nodigt uit om je eigen onlicht-aspecten te doorschouwen en op te ruimen. En daarvoor in de plaats jezelf te vullen met zonlicht en liefde.

Helderheid en kracht is nodig om negativiteit aan te kunnen. Het is belangrijk om te vertrouwen op de kracht van licht en liefde. Veel mensen worden moedeloos; zij trekken conclusies vanuit het laagste punt. Maar een mens kan het leven alleen maar begrijpen vanuit het hoogste punt, het hogere perspectief: het bedoelde levenspad. Dualiteit hoort erbij en vraagt om een kwalitatief antwoord.

Doe de dingen waar je blij van wordt
Zorg goed voor jezelf; doe iedere dag iets waar je blij
van wordt. Je hebt het recht om gelukkig te zijn.
Wacht niet tot het geluk naar je toekomt;
je kan je bewust zijn van het geluk dat er al is
en daar dankbaar voor zijn.
Als je blij bent, wordt ook vanzelf jouw eigen trilling hoger;
je ziet het leven vanuit een ander/hoger perspectief.
Dat geeft kracht en moed. Je kan putten uit de liefdesbron.

Je bent niet alleen
Je wordt geholpen door Helpende krachten en je bent niet alleen.
Ook als je ze niet voelt, zijn ze er toch. Je mag hulp vragen aan je zielebegeleiders.
Toevallige ontmoetingen, de tekst van een lied, een droom,
een vlinder die langs vliegt.
Hoe meer je erop let, des te meer je de signalen van jouw helpers waarneemt.

Je zielebegeleiders respecteren jouw vrije wil. Misschien dat je een andere route neemt; de Ziele-TomTom fluistert je een paar keer toe:
´keer om´. Maar als je doorloopt dan zal de Ziele-TomTom gewoon een nieuwe route berekenen.

Nu is je kans
Het enige waar het op aankomt is jouw persoonlijke reactie op wat jouw dag brengt.
De kans om antwoord te geven naar diepste wens en beste kunnen waar je bij komt.
Op je lot, je kans, je kwaal, je gok, je geluk. Steeds dieper en wijs, in groeiend kunnen, door de oefening in je dagelijks leven.
Tjongeroog biedt bijles hierbij.

Neem je kans en wend je lot. Doe het in samenspraak met het leven.

Je bent van waarde
Veel oude volken wisten het al:
in ons brandt een licht,
ook al is het soms slechts een waakvlam.
Liefde en warmte is het die ons drijft en doet leven.
Ontwikkeling en groei kan een mens brengen
naar een fase, een punt op zijn lijn, waarin hij-zij-hen
doorzichtig wordt op wie je bent:
een wezen van liefde
en warmte
en heel individueel
met jouw persoonlijke naam.
Uniek in lichaam en speciale vorm van zijn.
Dit te zien, te accepteren,
te leven en geven,
onder alle omstandigheden van alledag,
midden in het bestaan,
geeft doorzicht, inzicht, bewustzijn.
Vervulling, Heel-zijn.

Je bent bedoeld. Je bent uniek. Je bent van onuitsprekelijke waarde.

Bronnen:
Uit het rijke werk van Godefrida Hoogenraad-Oberman:
Boek Leven is Spelen
Boek Leven is Helen
Open Dag toespraken, Springbalsemien nieuws
Interview met Godefrida Hoogenraad-Oberman in Rotterdams Nieuwsblad.

Christina, bewustzijn schept vrede
Compilatie: Ebba Hoogenraad, Open Dag 2020