Tjongeroog bedrijfstrainingen

De trainingen richten zich op de samenwerking tussen leidinggevenden en medewerkers door op een constructieve en menselijke manier met elkaar om te gaan. Hierdoor ontstaat er ruimte voor openheid, leergierigheid, actief luisteren, controversiële vragen stellen, fouten erkennen en collegiale ondersteuning.

Mist jouw organisatie scherpte, openheid en leergierigheid?
Blijven problemen zich onbenoemd en onopgelost voortslepen?
De bedrijfstrainingen van Tjongeroog kunnen jouw organisatie op de goede weg helpen.

Een goed begin is dat de belanghebbenden van het bedrijf een verkennende afspraak maken met de trainers Hein Mannaerts en Roeland Cuppers. 
In het gesprek wordt het doel van de training en de weg naar de realisatie daarvan besproken.

De training kan in meerdere teams gegeven worden en over meerdere dagen verspreid.
In overleg is veel mogelijk om maatwerk te krijgen.
De training kan op locatie of op TjongerLicht gegeven worden.
Na overeenstemming over de vorm van de training volgt een offerte.