Ik zie mijzelf en ik zie jou – training voor relatie en groei

In liefdesrelaties en partnerschap heb je deel aan het leven van de ander, met behoud
van eigenheid. Dit vraagt ruimte geven en ruimte nemen.

Hoe is dit voor jou in jouw relatie?

Je kunt dit nu onderzoeken, verdiepen en opschonen