Visie en achtergrond

Ben je op zoek naar de zin van jouw leven, kom dan eens bij ons langs. Wij geloven dat ieder mens uniek is, dat mensen veel meer uit hun leven halen en hun talenten beter benutten als zij zich bevrijden van negatieve gedachten en aanpassingen.
Als alles zou mogen en kunnen, wat zou je dan nu willen?

Die vraag had gesteld kunnen worden door Godefrida Hoogenraad-Oberman, oprichtster van Trainingsinstituut Tjongeroog en in haar werkzame leven trainer en psychotherapeut in Rotterdam en Oudehorne. Zij ontwikkelde onder meer de succesvolle driejarige ‘Gestalt Opleidings- en Ontwikkelingstraining’ en de eenjarige ‘Persoonlijk Succes Training’. Tegenwoordig heet deze training ‘SENSE, training voor Gevoel en Bewustzijn’.
Door de jaren heen hebben vele mensen hieraan deelgenomen, met grote opbrengst voor hun zelfinzicht, kwaliteit van persoonlijke contacten, carrière en vitaliteit.

Tjongeroog

Na het overlijden van Godefrida in juni 2018 hebben haar medewerkers, verenigd in de Stichting Trainingsinstituut Tjongeroog, het werk voortgezet vanuit haar gedachtengoed. Zij zijn allen ervaren in het werken met mensen en staan in een traditie die Godefrida heeft gevestigd. Zij zien het als hun ideaal en persoonlijke missie om mensen te helpen hun eigen authentieke keuzes te maken.

Eigen ontwikkelingspad en vrije wil
Elk mensenleven volgt een ontwikkelingspad. Elk voorval en elke ervaring kan gebruikt worden om jezelf beter te begrijpen en makkelijker contact te maken met je drijfveren en het mogelijke doel van je bestaan. Je kunt steeds opnieuw kiezen om een ondernemersrol aan te nemen, in plaats van een onbewuste houding als slachtoffer.
Zo kom je dichter bij een individuele, zeer persoonlijke ‘vrije wil’ – de kracht van de werkelijk vrije mens, die handelt in overeenstemming met zijn ziel, en steeds een eigen antwoord geeft op de ervaringen van het leven.

Het is een belangrijk element in je leerschool om negatieve gevoelens en gedachten vooral niet te ontwijken. Eenmaal uitgesproken en nuchter bekeken, geeft dat moed en creativiteit. Er komt energie vrij en levensvreugde, terwijl depressie en moeheid verdwijnen. Je leert steeds meer te leven in het hier en nu.

Samen is fijner en effectief
Al dit ontwikkelingswerk doet een mens bij voorkeur niet alleen, want met hulp en meekijken van vertrouwde en betrokken groepsgenoten kom je sneller tot inzicht en resultaat. In de Sense Training bijvoorbeeld, ga je met een gemotiveerde kring op een reis. Tijdens de reis ontstaat contact, uitwisseling. Je leert oordeel-loos communiceren, inleven en weer loslaten, feedback geven en ontvangen. Je leert jezelf kennen en je leert van elkaar.

Het gaat over opruimen van oude pijn, onderzoeken van relatiepatronen, omgaan met emoties en loslaten van ondermijnende gedachten.

Sommige ervaringen en gezichtspunten zullen eye-openers zijn. Wat niet bij je past, neem je niet over. Je zoekt naar wie je in wezen bent en waarom je denkt dat je leeft.
Gebeurtenissen uit het dagelijks leven of werkkring dienen als voorbeeld. De trainers ondersteunen je bij je werkpunten. Welk inzicht, welke oplossing ligt daarin verborgen? Grenzen die onwrikbaar leken ga je verleggen. Je krijgt een nieuwe horizon in beeld, nieuwe carrièrekansen en een grotere kwaliteit van leven.

In de loop der jaren zijn tal van werkvormen ontwikkeld. Workshops voor lichaamswerk, gezondheid, karate, oordeel-loos communiceren, contact met paarden en meditatie.

Kernwaarde van Stichting Trainingsinstituut Tjongeroog is dat elk mens als volledig vrij wordt beschouwd en verantwoordelijk is voor eigen bestaan. Ook de geboden hulp is vanuit deze kernwaarde los van oordeel en eigenbelang.