15 - 16-09-2024

In dit ontwaken ligt jouw diepste wezen besloten. De aangereikte oefeningen en ervaringen brengen vergeving, permissie, overgave en diep begrip. Zij geven verwondering, intensiteit en kleur aan het leven, brengen het sterven dichtbij, begeleidend, dankbaar en meegevend.