Corina den Otter

Corina den Otter werkt als sociaal geneeskundige en opleider en van daaruit weet zij hoe belangrijk zingeving is. Door het werken aan zichzelf in trainingen heeft zij ervaren dat feedback en betrokkenheid helpen om jezelf en de ander te begrijpen, ook als dat teleurstelling of twijfel geeft. Corina vertrouwt er op dat ieder mens de wijsheid en talenten met zich meedraagt die hij/ zij nodig heeft voor een zinvol leven. De trainingen helpen om hiermee contact te krijgen.

Corina den Otter