Annette Lecomte

Annette Lecomte werkt als inspirator, adviseur en coach vanuit haar eigen bedrijf. Ze heeft als docent en leidinggevende gewerkt binnen onderwijs- en kunstinstellingen. Haar ervaring dat de bron voor verandering de mens zelf is, wil ze graag inzetten voor bewustzijnsontwikkeling en verwerkelijking. 

Annette Lecomte