Vrij-av/za 18/19 maart: Oordeelloos communiceren

Zó nodig in deze tijd van splitsingen en verbrokkeling: in respect omgaan met jezelf en de ander tijdens momenten van conflict en belangendispuut. Live op Tjongeroog.